Відомі науковці Тернопільщини та їх наукова діяльність

Тернопільщина, безумовно є щедрою на таланти. Вона подарувала світові  цілу плеяду геніальних художників, письменників, вчених та винахідників, яким вдалося поповнити скарбницю знань людства. Далі на ternopilski.

Степан Балей

Степан Балей є вихідцем з Тернопільщини, проте належить не тільки до української, але й польської культури. У Польщі тривалий час жив та працював у період найбільшого піднесення в своїй професійній діяльності. Проте, значна частина його робіт була написана та видана українською мовою, коли той перебував на Батьківщині. Так, як Балей був педагогом, філософом та психологом, його інтереси безпосередньо стосувалися цієї сфери. Серед праць, велика кількість досліджень присвячена емоційно-вольовим почуттям людської психіки, характеру, філософії, етиці тощо. Завдяки Балею почали з’являтися перші українські підручники з психології та логіки, проте в доробку є й книги польською та навіть німецькою мовами. “Нарис психології”, “Нарис логіки” були першими підручниками, які видали на Галичині українською мовою. Із відомих праць це: “Замітка про вплив гіпнози на сон”, “Трійця в творчості Шевченка”, “Горячка і свідомість”. Вчений перейняв еклектичний метод К. Твардовського, та асимілював нові досягнення у філософії й психології, окрім цього, сформував нове концептуальне бачення виховання та навчання дітей. Науковець розробив власну психологію виховання, у якій розглядав цей процес під кутом вікової та психології розвитку. 

У Польщі видав низку робіт, у яких психоаналіз застосовував для вивчення особливостей польських письменників та відомих діячів – Ю.Словацького та С.Жеромського. Педагогу вдалося творчо переосмислити концепції відомих психологів З. Фрейда, К.Г. Юнга, А.Адлера та знайти їм застосування на українському підгрунті. На Західній Україні, дослідження та творчість Степана Балея була широко відома й користувалася користувалася великою популярністю. Уродженцю Тернопільщини вдалося зробити значний внесок у розвиток психології, психоаналітики, філософії та педагогіки, якими тривалий час послуговувалися. 

Володимир Кучер

Володимир Кучер народився у селищі Товсте, Заліщицького району. Свою наукову діяльність розпочав ще будучи студентом, в той час, коли тільки відбувалося становлення науки квантової механіки. Саме в цьому напрямку вдалося відзначитися молодому науковцю. На початку ХХ століття вийшла, світ побачив першу статтю “Основи електроніки”, а у 1913-ому – “Динаміка електрону”.  У “Звітах Тернопільської гімназії” дослідником було опубліковано працю з електронної теорії металів. Перебуваючи на навчанні у Відні, Володимир Кучер тривалий час поглиблював та удосконалював свої знання в Інституті теоретичної фізики в професора Ф. Газенерла. Відомо, що у 1919 році, 3 праці з фізики було опубліковано у записках “НТШ”: “Причинки до теорії структури етеру”, “Вибрані питання з теорії квантів енергії” і “Сучасна атомістична теорія”.

У новоствореному Львівському університеті, Володимир Кучер разом із Р. Цегельським, увійшов до складу екзаменаційної комісії з фізики, а також приймав іспити з математики. Тривалий час читав лекції для студентів з термодинаміки та ознайомлював із вправами з теоретичної фізики. Під час першого всесоюзного фізичного з’їзду в Одесі, виступив із доповіддю “Про причинки до квантової статистики”. Володимиру Кучеру вдалося видати друком більше 40 праць з фізики, а також зробити вагомий внесок у галузі квантової механіки. Відомими серед науковців є його дослідження з теорії світлового тиску та рівнянь руху квантових частинок.

Микола Мельник

Микола Мельник народився неподалік Тернополя, у невеликому селищі Довжанці. Серед наукових інтересів вченого, вирізнялися природничі дисципліни: мінералогія, зоологія, ботаніка та геологія. Відповідно через це, навчався на природничому відділі філософського факультету у Відні, а потім – у відомого австрійського ботаніка Ріхарда фон Ветпптайна. Займався викладацькою діяльністю, але попри те, кожного літа брав участь в експедиціях. На основні своїх досліджень, які вдалося провести перебуваючи в подорожах, написав праці з мінералогії “Методи визначення породотворчих мінералів”. Цю роботу подав до Львівського університету, щоб здобути ступінь доктора наук, проте вона не була розглянута через початок Першої Світової війни. 

Наукова діяльність Миколи Мельника позначилася й у навчальному процесі Українського таємного університету. Там чоловік викладав кілька природничих дисциплін: ботаніку, геологію і мінералогію. Велику увагу приділяв і написанню та створенню підручників для студентів та дітей для навчання . Так, у 1911 році, вперше видав книгу  “Мінералогія і геологія”, згодом  “Ботаніку”.

Перший західноукраїнський часопис з природознавства вийшов друком лише в 1925 році, за сприянням та підтримки Миколи Мельника. Він мав назву “Збірник фізіографічної комісії”. Окрім цього, видавав численні наукові праці з історії науки, діяльність ботаніків тощо. Тривалий час перебував на посту голови Фізіографічної комісії НТШ. Завдяки цій комісії, було створено заказники, які існують дотепер.

З відомих праць, до яких був причетний Микола Мельник, це: “Атлас України й суміжних земель”, “Географія українських та суміжних земель”, “Фізіографічна робота на теренах Західної України (Східної Галичини)”. Проте найвизначнішою та найфундаментальнішою стала “Українська номенклатура вищих рослин”, яку світ побачив у 1922 році. Ця монографічна праця є результатом його багаторічного дослідження, де він підсумував все, що було зроблено ним та до нього іншими науковцями. Важливою є його система іменування рослин, які поширені в Україні. Це дослідження вважають першим повним зведенням української ботанічної номенклатури.

Юрій-Ростислав Теофілович Коморовський

Юрій-Ростислав Теофілович Коморовський народився у Сватобожице в Моравії, проте батьки його були вихідцями з Тернополя, де в майбутньому жив та вів свою наукову діяльність науковець. Своє життя Юрій-Ростислав пов’язав із медициною, тривалий час працював у Тернопільському та Львівському медичних інститутах. Ще у Львові цікавився важкими питаннями у медичній сфері, наприклад, проблемами реконструктивної хірургії шлунка та кишківника. Медик займався пошуком та розробкою ефективних методів хірургічного лікування хвороб оперованого шлунка. Йому вдалося розробити хірургічне лікування пептичної виразки, реконструктивні операції при патологічному ожирінні, злуковій хворобі тощо. Про проблеми лікування виразки була видана монографія у 1966 році “Патологические синдромы после резекции желудка”.

Досягненням було й у методиці поздовжнього ушивання “важкої куски” дванадцятипалої кишки та дуоденостомії при резекції шлунка, холедохотомії, резекції шлунка тощо. Праці науковця, а їх налічується близько 200 та 2 монографії, стали великим вкладом у розвиток та історію медицини. 

Іван Пулюй 

Іван Пулюй є одним із найвизначніших вчених, який відомий не тільки в Україні, але й за її межами. Винаходам цього вченого вдалося неабияк  змінити розвиток науки XIX століття. Основне коло інтересів Пулюя- фізика та математика. Він був одним із перших, хто почав працювати над проблемою нової науки- електротехніки. Світ завдячує уродженцю Тернопільщини за винахід та конструкцію вакуумної лампи, яка має назву “Пулюєва лампа”, а також створення Першої в Європі електростанції, яка працювала на змінному струмі. 

Усе своє життя Іван Пулюй намагався розв’язати важкі питання, які були пов’язані з фізичною та технічною науками. Найвизначнішим відкриттям дотепер вважається відкриття  природи й властивостей Х-променів, які дали поштовх у розвитку медицини й науки загалом. Він є автором близько 50 популярних праць, які публікувалися на сторінках відомого європейського видання “ Повідомлення Віденської Імперської Академії Наук”, а також українських “Непропаща сила” та “Нові і перемінні звізди”. 

Гурт “Фіра”: історія створення, особливість музичного репертуару та участь у телешоу “X-Фактор”

З 2000-х років в Україні шоу-бізнес набув розвитку, а молодих музичних гуртів, що грають якісну музику стає все більше. Українську музику почули і українську...

Тернополянин підкорив відомий співочий проєкт

Колишній студент тернопільського музичного коледжу імені Соломії Крушельницької Роман Меліш підкорив «Голос країни». Хлопець вже встиг здивувати європейську публіку, а зараз вирішив повернутися до...
.,.,.,.